Teamleader Blog Article

Automatische projectplanning

Automatische projectplanning

Automatische projectplanning in Teamleader

Dankzij een aanpassing aan de projectplanning deze week hebben we een zo goed als unieke feature ingevoerd in Teamleader: Teamleader kan automatisch taken als suggestie inplannen in de agenda van uw medewerkers. We leggen hieronder in enkele stappen uit hoe het werkt.

Stap 1 – taken aan een project toevoegen

Omdat deze optie van toepassing is op de projectplanning, is het logisch dat u eerst een project nodig heeft om taken aan toe te voegen.

Zodra u een nieuw project heeft aangemaakt – dit werkt uiteraard ook bij een reeds bestaand project – kunt u taken inplannen in een milestone. U maakt een taak aan, wijst dit toe aan een project en milestone en duidt een verantwoordelijke aan*. Hierna zal de taak in de projectplanning onder het desbetreffende project verschijnen.

suggestie2

Stap 2 – in de projectplanning

Nadat u taken aan een milestone van een project heeft gekoppeld, kunt u naar de projectplanning gaan. Daar zal u een overzicht zien van alle projecten en de geschatte tijdsduur die de projecten zullen innemen. In de projectplanning kan u ook selecteren van welk team of welke medewerker u de planning wilt zien.

Het inplannen van taken in de projectplanning hangt trouwens ook af van de prioriteit die u aan een taak geeft. Een taak met lage prioriteit zal meer naar achter geschoven worden in de planning. U kunt ook projecten en taken verslepen in de projectplanning zelf om ze een hogere prioriteit te geven. Taken die hoger staan in de lijst, zullen dan ook eerder worden ingepland.

suggestie1

Stap 3 – in de planning

Als u nu naar de planning gaat kijken, dan zult u zien dat er nieuwe taken in uw agenda verschenen zijn. Dit zijn de automatische suggesties die de projectplanning ingepland heeft volgens uw beschikbare agenda. Zoals u ziet zijn deze taken gekenmerkt door schuine strepen. Dit geeft aan dat deze taak nog maar een suggestie is.

Als u er op klikt, krijgt u drie mogelijke opties te zien:

  • Taak openen: hiermee opent u het pop-upvenster waarmee u de taak kan wijzigen.
  • Suggestie vastleggen: klikt u hier op, dan gaat u akkoord met de suggestie en komt de taak “vast” in uw agenda te staan. U kunt hier uiteraard achteraf nog wijzigingen in aanbrengen.
  • Suggestie verwijderen: u kunt de suggestie uit uw agenda verwijderen. Als u geen ander event in uw agenda plant, zal de suggestie terug verschijnen bij de volgende synchronisatie.

Met deze nieuwe optie hopen we uw werkervaring nog vlotter te laten verlopen. Indien u de projectplanning nog niet heeft, maar hier wel in geïnteresseerd bent, kunt u steeds een e-mail sturen naar support@teamleader.be of bellen naar het nummer 09/351.53.60.

* Zoals vorige week vermeld, kunt u ook taken toewijzen aan een team. Deze taken zullen dan ook verdeeld worden onder de agenda van het hele team.