Teamleader Blog Article

Content vs. design

Content vs. design

Is Content king? Als marketeer besef ik dagelijks dat het moeilijk is om het evenwicht te vinden tussen design en content. Het klinkt zeer vanzelfsprekend dat inhoud belangrijker is dan design.

Content precedes design. Design in the absence of content is not design, it's decoration.” Jeffrey Zeldman-

Toch is het een gegeven dat naar mijn mening door vele designers, inclusief mezelf, af en toe wordt vergeten. Design hoort content te ondersteunen en aan te vullen. Het mag de inhoud niet in de weg staan. De content is waar alles om draait, waarin de boodschap staat die men wil overbrengen. Content is king.

iconen

Less is more

Maakt dat design overbodig? Zeker niet. Design hoort een eerste trigger te zijn. Het is een eerste kans op aandacht. Het begeleidt de persoon in kwestie naar de inhoud, en dus ook naar de boodschap. Content is de reden waarom het bericht bestaat, maar dat betekent niet dat design onbelangrijk is.

Design is ook niet alleen een kwestie van 'mooi' ogen, maar heeft ook zijn aandeel in structuur. Indien men geen of slechte vormgeving gebruikt valt ook de organisatie in duigen. Een goede keuze van knoppen, icoontjes en dergelijke kunnen het verschil maken in het vlotte gebruik van een programma of website.

designcontent

Elke inhoud vraagt om een andere aanpak, een ander lettertype, een andere kleur, een andere vorm. Teamleader is een zakelijke omgeving, die minder toeters en bellen nodig heeft dan andere ontwerpen. CRM pakketten met verschillende uitbreidingen en meerdere menu's en keuzemogelijkheden zijn moeilijker en vergen veel tijd. Less is more.

Maar wanneer is minder té weinig?

Daarnaast is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat, in tegenstelling tot print, vormgeving voor web een variabele content heeft. Als designer weet je op voorhand niet hoe groot of hoe klein je content gaat worden. Je kunt alleen een schatting maken en rekening houden met een marge.

Content en design: het is een moeilijke verhouding die afhankelijk is van het onderwerp en de omgeving. Het is de taak van de designer om het goede evenwicht te vinden.