Teamleader Blog Article

Custom fields bij meetings

Custom fields bij meetings

Custom fields bij meetings

Vanaf deze week hebben we het mogelijk gemaakt om ook bij afspraken custom fields te maken. Velden die u aanmaakt bij een meeting zullen ook in uw Outlook, iCal, en Gmailagenda verschijnen, alsook in het bezoekrapport.

Custom fields kunt u aanmaken via Instellingen op het tabblad Algemeen.

Aanpassing contacten & bedrijven samenvoegen

We maakten ook nog een kleine aanpassing aan het samenvoegen van contacten en bedrijven. Als u  een bedrijf of contact dat dubbel in uw database voorkomt, wilt samenvoegen met elkaar, kan het zijn dat er conflicterende gegevens zijn. Vroeger werden deze gegevens overschreden, waardoor niet steeds de meest recente data werd behouden. In plaats daarvan kunt u vanaf nu kiezen welke gegevens u wenst te vervangen. Zo kunt u steeds de meest recente gegevens bijhouden.

mergecontacts