Teamleader Blog Article

Facturen in bulk exporteren,Offertes on hold plaatsen

Facturen in bulk exporteren,Offertes on hold plaatsen

Facturen in bulk exporteren in de achtergrond

In Teamleader is het mogelijk om al uw facturen tegelijk te exporteren. Dit is bijvoorbeeld handig als u alles moet inbrengen aan het eind van uw boekjaar. Als u een groot aantal facturen heeft, kon dit in het verleden wel eens problemen opleveren en veel tijd in beslag nemen.

Daar hebben we nu verandering in gebracht. Wie nu facturen in bulk wil exporteren, klikt daarvoor (zoals vroeger) op het PDF-symbool rechts onderaan de lijst van uw facturen. Er zal er een pop-up verschijnen waarin u de export kan definiëren. Als u eerder al exports heeft gemaakt, zal u deze hier ook kunnen downloaden.

facturenbulk

U kiest zelf wel segment u wilt gebruiken –let op! U kan maximaal 250 facturen tegelijk exporteren- en drukt op ‘Start export’. De export zal vanaf nu op de achtergrond plaatsvinden, zodat u tijdens het exporteren verder gebruik kan maken van Teamleader. Zodra de export voltooid is, zal Teamleader u een melding geven. Alle facturen zullen gegroepeerd in één PDF-document te zien zijn.

Offertes automatisch on hold plaatsen

precair2

We maakten deze week een kleine aanpassing aan de verschillende fases in de offertemodule. Vroeger werd een offerte na een vooraf ingestelde periode automatisch terug precair, met als gevolg dat ze terug rood kwam te staan. De duur van deze periodes kunt u zelf aanpassen in het instellingenmenu.

Vanaf nu zal Teamleader er rekening mee houden als er al een taak, meeting of callback is ingepland betreffende die offerte. Als er nu één van deze zaken is toegewezen aan een bepaalde offerte, dan zal de status pas precair beginnen worden na afloop van de deadline van de taak, meeting of callback.

Even concreet: de fase van offerte 1485 staat op ‘gecontacteerd’. In het instellingenmenu heeft u bepaald dat deze fase precair wordt na zeven dagen. Maar plant u bijvoorbeeld een callback in die pas binnen 14 dagen moet worden uitgevoerd, dan zal de periode van zeven dagen pas ingaan als de deadline van de callback verstreken is. Met andere woorden, de offerte wordt pas weer precair 7 dagen nadat de callback ingepland staat.

Dit geldt ook voor een bulkactie die u uitvoert op een segment: als u een taak of callback toewijst aan een geheel segment, dan zal de activiteit van alle offertes die tot dat segment behoren ook gereset worden. De offertes zullen dus terug blauw verschijnen in de lijst en zullen pas weer verkleuren na de deadline van de taak of callback.

Op deze manier kunt u beter inschatten welke offertes opvolging nodig hebben en welke niet. Zo wordt het voor u handiger om uw sales te beheren.

offertes