Teamleader Blog Article

Helft mkb-ondernemers (zeer) tevreden met verkiezingsuitslag

Helft mkb-ondernemers (zeer) tevreden met verkiezingsuitslag

Bij Teamleader spreken we dagelijks tientallen mkb-ondernemers. Zo leren we jullie iedere dag een beetje beter kennen. Eens in de zoveel tijd doen we grondig onderzoek naar bijvoorbeeld jullie uitdagingen, kansen, de toekomst van het mkb en de balans tussen werk en privé. Zo ook in maart 2017*, vlak na de Tweede Kamerverkiezingen. Wat blijkt?

Ondernemers met een scale-up minst positief na verkiezingsuitslag

Exact de helft van de ervaren ondernemers geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de verkiezingsuitslag. Onder eigenaren van een start-up is dit percentage nog hoger: maar liefst 60 procent. In vergelijking met de 39 procent (zeer) tevreden scale-up eigenaren een behoorlijk aantal. Binnen de groep ondernemers met de meest volwassen bedrijven heerst de meeste verdeeldheid: een op de vijf is (zeer) ontevreden over de verkiezingsuitslag.

Weinig zorgen over ‘regeldruk’

Ondernemers hebben geen uitgesproken mening over een eventueel toenemende regeldruk naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Zowel mannen als vrouwen staan hier neutraal tegenover. Als we onderscheid maken tussen de levensfase van de ondernemingen, zien we dat vooral ondernemers met een scale-up een hogere regeldruk verwachten (41%). Opvallend is dat ondernemers zich minder zorgen maken over de toenemende regeldruk voor hun personeel: 20 procent ten opzichte van 31 procent wanneer het over hun eigen regeldruk gaat.

Geen negatieve invloed op investeringen

De verkiezingsuitslag lijkt een positief effect te hebben op het investeringsklimaat. De meeste ondernemers (42%) zijn het oneens met de stelling ‘Ik verwacht dat de verkiezingsuitslag de investeringen die ik kan doen voor mijn onderneming zullen afnemen’. Een op de vijf ondernemers is hier wél bang voor. DGA’s van scale-ups hebben de meeste angst. Maar liefst 33 procent ten opzichte van de gemiddelde 20 procent.

 

* Dit onderzoek is in maart 2017 afgenomen onder 251 ondernemers. Hiervan is 63 procent al minstens vijf jaar eigenaar van dezelfde onderneming en 18 procent eigenaar van een zgn. scale-up, een bedrijf dat tussen de drie en vijf jaar bestaat en minstens 20 procent gegroeid is in werknemers of omzet. De laatste 19 procent van de respondenten bestaat uit eigenaren van start-ups: bedrijven die maximaal vijf jaar bestaan.