Teamleader blog
Teamleader Blog Article

Het MKB van de toekomst: over het nieuwe werken, fysieke kantoren en home offices

Het MKB van de toekomst: over het nieuwe werken, fysieke kantoren en home offices

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor niet slechts vanaf kantoor te werken. Talloze tijdschriften, kranten, blogs en andere bronnen sneden dit aan, waarbij we massaal evolueren naar plaats- en tijdsonafhankelijke arbeid. Zo krijgen werknemers tegenwoordig steeds vaker de mogelijkheid om vanuit huis te werken, of tenminste zelf hun werkuren te kiezen.

Sommige bronnen kijken zelfs al verder vooruit, en voorspellen dat de fysieke kantoren zoals we die vandaag de dag kennen in 2030 voltooid verleden tijd zullen zijn. Meer en meer bedrijven zullen gebruikmaken van zogenaamde home offices, waarbij hun medewerkers vanuit huis (via een digitaal netwerk) in directe verbinding blijven met het bedrijf. Ook door de groei in het mkb zien we dit steeds meer.  En als jonge, voortvarende onderneming moet je maar zien dat je ook op dat vlak de concurrentie voor blijft: je bent innovatief of je bent het niet. 

De cijfers

Werk-privébalansHet spreekt voor zich dat deze (r)evolutie heel wat wijzigingen met zich meebrengt voor zowel werkgevers als werknemers. Wijzigingen die een flexibele houding, wederzijds vertrouwen en heel wat aanpassingsvermogen eisen van beide partijen. Bovendien rijst de vraag hoe het nieuwe werken te rijmen valt met bedrijfsapplicaties zoals CRM. Welke rol speel je hierbij als werkgever? Wij geven je alvast wat algemene informatie mee.

Uit een onderzoek van Kluwer is gebleken dat acht van de tien werknemers een betere werk-privébalans verwacht, maar ook dat er nog heel wat argwaan heerst langs werkgeverszijde. Een meerderheid (70%) vreest immers dat werknemers minder op de hoogte zullen zijn van het reilen en zeilen binnen de onderneming, of in het slechtste geval het gebrek aan sociale controle de productiviteit van werknemers zou aantasten. Onderzoek van Robert Half bij HR-managers weerlegt dit echter; hieruit blijkt dat werknemers juist productiever zijn als ze van thuis uit kunnen werken of van flexibele uren kunnen genieten. Door de groei in het mkb moeten we kijken hoe we hier op in kunnen spelen.

Welke rol speel jij als werkgever?

Work life balanceIn essentie gaat het nieuwe werken verder dan alleen die twee aspecten. Het vergt een nieuw soort arbeidsrelatie, waarbij van beide kanten een serieuze aanpassing wordt verwacht. Voor jou als werkgever is het belangrijk dat de communicatie niet in het gedrang komt; vandaar dat thuiswerk vaak beperkt wordt tot maximaal 2 dagen per week. Persoonlijk contact met collega's blijft immers ontzettend belangrijk voor de goede werking van een organisatie, ongeacht de sector waarin jouw onderneming actief is.

Employer Branding blijft de sleutel in de War for Talent

We hoeven jou ongetwijfeld niet te vertellen dat het van essentieel belang is dat je onderneming openstaat voor de behoeften van haar werknemers. Ontluikend talent aantrekken wordt in de huidige maatschappij een stuk eenvoudiger als je rekening houdt met het imago van jouw onderneming. Een aantrekkelijke en flexibele werkomgeving kan al snel de doorslag geven. Bovendien zorgt een positieve Employer Branding voor een hogere retentiegraad. Door het imago van jouw onderneming bij je werknemers verder op te krikken, groeit de motivatie en piekt de Employee Engagement naar ongeziene hoogten.

Hoe combineer je het nieuwe werken met CRM?

Teamleader speelt handig in op de huidige evoluties binnen de arbeidswereld. Met een CRM-pakket dat via de cloud overal toegankelijk is, krijgt jouw onderneming de kans om de toekomst ten volle te omarmen. Wanneer je bovendien alle huidige technologische mogelijkheden voor handen hebt (videoconferenties, groupware, delen van documenten...) hoeft die toekomst er in ieder geval niet minder rooskleurig uit te zien.

Ben je nog niet helemaal overtuigd en wil je nog meer weten over de mogelijkheden die digitaal ondernemen biedt?  Lees dan ons e-book 'Digitaal ondernemen voor dummies' en bekijk welke mogelijkheden er voor jou zijn om jouw manier van werken te vernieuwen. 

Download e-book nu