Teamleader Blog Article

Ondernemers geven leven een dikke 8

Ondernemers geven leven een dikke 8

Bij Teamleader spreken we dagelijks tientallen mkb-ondernemers. Dit zijn onze eigen klanten, maar ook prospects of geïnteresseerden. Zo leren we jullie iedere dag een beetje beter kennen.

Eens in de zoveel tijd doen we grondig onderzoek naar bijvoorbeeld jullie uitdagingen, kansen, de toekomst van het mkb en de balans tussen werk en privé.

Meer uitdagingen dan kansen op kantoor

Uit het onderzoek van maart 2017* blijkt dat een op de twee ondernemers zich wegcijfert ten behoeve van het bedrijf of de klant. Een kwart van de ondernemers doet dat niet. Wie denkt dat vrouwen zich in meerdere mate wegcijferen heeft het mis: de verhouding tussen man en vrouw blijkt gelijk. Een groter verschil tussen de sexes is er wel wanneer we kijken naar de wens om administratie af te schaffen.

Meeste tijd kwijt aan administratie

49 procent van de mannen is administratie liever kwijt dan rijk, ten opzichte van 29 procent van de vrouwen. Wanneer we de groep segmenteren op het soort onderneming dat zij hebben zien we ook een groot onderscheid tussen de eigenaren van gevestigde ondernemingen (43%) en die van start-ups en scale-ups (29% en 22%). Het is niet zo gek dat ondernemers geen fan zijn van de administratie: 36% van de respondenten geeft aan hier het meeste tijd aan kwijt te zijn.

Een op de drie ondernemers wil niet meer vergaderen

Er wordt het meest vergaderd bij scale-ups, bij andere ondernemingen staat het onderaan de lijst waar zij het meeste tijd aan kwijt zijn. Toch wil een op de drie ondernemers stoppen met vergaderen. Hierbij is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen: 29 procent ten opzichte van 43 procent. Oprichters van een start-up vinden vergaderen minder vervelend, daar is slechts een op de vier een vergadering liever kwijt dan rijk.

Innovatie en lange termijn strategie geen prioriteit

Opvallend: bij scale-ups wordt veel minder tijd besteed aan de lange termijn strategie dan bij andere ondernemingen (2% t.o.v. 6% gemiddeld en zelfs 15% bij start-ups). Toch geeft één op de vijf eigenaren van zo’n onderneming aan zich hier liever niet mee bezig te houden. Ook aan innovatie wordt weinig tijd besteed. Dit is overigens niet helemaal naar tevredenheid van de ondernemers: slechts 8 procent geeft aan dat zij zich hier helemaal niet mee bezig willen houden.

Ondernemers geven balans tussen werk en privé een 7,9

De balans tussen werk en privé is een hot topic. Hoe kijken ondernemers hier zelf tegenaan? Hoewel 55 procent van de ervaren ondernemers geen onderscheid heeft tussen werkdagen en weekenden, geven zij de balans tussen werk en privé toch het hoogste cijfer.

20170426_EntrepreneursGiveLife82.jpgWel op vakantie, maar kort en het werk gaat mee

Het merendeel (60%) van de ondernemers plant zijn vakanties in rustige periodes. In de vakantie blijft een op de vier ondernemers constant bereikbaar en 43 procent blijft bereikbaar voor urgente zaken. Eenderde van de ondernemers doet een goede overdracht en houdt zo de regie op de zaak.

Andere oplossingen voor het behouden van regie zijn kort op vakantie gaan. Hier kiest een op de vier mannen voor en een op de vijf vrouwen. 8 Procent van de ondernemers blijft dicht bij huis en 12 procent gaat helemaal niet op vakantie (bij ondernemers met een scale-up is dit percentage maar liefst 22%).

Goede nachtrust boven afgebakend weekend

Je mag meer dan de helft van de vrouwelijke ondernemers niet wakker maken voor new business (54%), bij mannen ligt dit percentage lager (43%). Mannelijke eigenaren van een scale-up staan er het meest voor open om ‘s nachts gewekt te worden voor een opportunity. Toch geeft deze laatste groep aan het minst te herkennen in werkweken die in weekenden overlopen die weer in werkweken overgaan. 51 Procent van de ondernemers ziet dat onderscheid niet.

Geld maakt ondernemers niet gelukkig

Ondernemers worden het meest gelukkig van tevreden klanten (42%), gevolgd door een goede werk-privébalans (29%). Op afstand volgen een hoge winst (11%), goede referenties (10%) en ontplooiing van werknemers (8%).

Een hoge winst is nog het meest belangrijk bij start-ups (19%) en heeft het minste invloed op het geluk van eigenaren van scale-ups (7%). Opvallend is dat een goede referentie ondernemers met twintig tot vijftig medewerkers het meest gelukkig maakt en dat ervaren ondernemers het meest gelukkig worden van tevreden klanten.

Ondernemers worden ongelukkig van te weinig tijd voor hun privéleven (28%). Vooral eigenaren van een start-up worden hier niet blij van (40%), terwijl zij juist bekend staan om het nachten doorhalen en werken in weekenden! Ook tegenvallende bedrijfsresultaten en klanten die het contract opzeggen stemmen ondernemers droevig (23% en 22%).

Ondernemers willen privé, maar kiezen werk

Ondernemers geven hun privéleven gemiddeld een 8,1. Hun zakelijk leven krijgt zelfs een 8,4. De balans tussen werk en privé wordt gemiddeld met een 7,9 gewaardeerd. Het lijkt alsof ze tevreden zijn!20170426_EntrepreneursGiveLife8_MKB_100x100.jpg

De ideale balans is volgens 39 procent van de ondernemers meer privé dan werk. 25 procent kiest voor meer werk dan privé. Geheel tegen de verwachtingen in geven meer vrouwen dan mannen aan meer tijd aan werk dan aan privé te willen besteden.

Opvallend is dat hoe langer het bedrijf bestaat, hoe belangrijker privémomenten worden in de balans. Uit het onderzoek blijkt echter dat hoe langer het bedrijf bestaat, hoe minder ruimte er is voor privé en meer voor werk.

Start-ups meest bang voor robotisering

Een op de vier ondernemers is bang voor verandering in het werkveld door robotisering. Mannen zijn banger dan vrouwen (28% versus 22%). Opvallend genoeg zijn eigenaren van start-ups het meest bang: een op de drie voelt zich bedreigd door robotisering.

Het merendeel van de ondernemers vreest het verlies van baan of onderneming door robotisering niet. Wederom zijn eigenaren van start-ups het meest bang: 27 procent versus 20 procent (scale-ups) en 11 procent (gevestigde ondernemingen). De helft van de ondernemers met een start-up gelooft wel dat automatisering zijn bedrijf verder helpt.

Driekwart van de gevestigde ondernemers is niet bang zijn baan of onderneming te verliezen aan robotisering.


 

* Dit onderzoek is in maart 2017 afgenomen onder 251 ondernemers. Hiervan is 63 procent al minstens vijf jaar eigenaar van dezelfde onderneming en 18 procent eigenaar van een zgn. scale-up, een bedrijf dat tussen de drie en vijf jaar bestaat en minstens 20 procent gegroeid is in werknemers of omzet. De laatste 19 procent van de respondenten bestaat uit eigenaren van start-ups: bedrijven die maximaal vijf jaar bestaan.