Teamleader blog
Teamleader Blog Article

Teamleader productmanager Pieter Reel: “We kijken ook verder dan enkel meer en sneller verkopen.”

Pieter Reel Pieter Reel on 11 mrt 2020 in Product Updates

Teamleader productmanager Pieter Reel: “We kijken ook verder dan enkel meer en sneller verkopen.”

Onlangs deed VP Product Didier Malherbe aan de hand van drie thema’s de eerste helft van 2020 uit de doeken. Vandaag zoomt productmanager Pieter Reel in op één van die thema’s en wat je in de nabije toekomst van Teamleader mag verwachten.

Het Pipeline-overzicht als fundament

“Vorig jaar bevestigde dat we nog steeds de juiste richting uitgaan. We krijgen van ondernemers vaak te horen hoe Teamleader ze slimmer laat werken. Halverwege 2019 bleek dat ook uit onze data: bedrijven verkopen 23% meer én 35% sneller met Teamleader.” glundert Pieter.

“Zulke inzichten zijn natuurlijk heel motiverend om de tool nog beter te maken. Vandaar dat we niet lang daarna het Pipeline-overzicht lanceerden.”

Pipeline_GIF-1
Het Pipeline-overzicht visualiseert je verkoopproces

“Het Pipeline-overzicht was ongetwijfeld de belangrijkste verkoopfeature uit 2019. We merkten dat gebruikers soms kansen uit het oog verloren. Met het nieuwe overzicht is dat verleden tijd. Ze kunnen nu de juiste prioriteiten stellen en dankzij automatische opvolgacties snel handelen.”

Door verkoopkansen in een pijplijn te laten zien, stimuleert Teamleader gebruikers om ook een formeel proces af te bakenen. Eén van de hoekstenen van slimmer werken.

Onderzoek door de Harvard Business Review toonde aan dat er een directe link is tussen efficiënt pijplijnbeheer en groei. Bedrijven met een formeel verkoopproces genereren 18% meer omzet en groeien 15% sneller.

“Kortom, 2019 vormde een solide basis waar we dit jaar op voortbouwen.” besluit Pieter. “En daarbij kijken we ook verder dan enkel meer en sneller verkopen.”

Een slimme bedrijfsassistent

Het overzicht in Teamleader wordt alleen nog maar beter. Er komen veel updates aan die ervoor gaan zorgen dat jij nóg beter kunt gaan verkopen.

“Op lange termijn werken we toe naar een slimme bedrijfsassistent. We willen voor gebruikers die verkopen onze ‘Meer gedaan. Minder gedoe.’-belofte hard maken door hen ook de juiste soort kansen te laten najagen”.

“Om die reden gaan we opportuniteiten ook buiten het verkoopproces bekijken: Welk type deals werken voor jouw onderneming en welke niet? Hoe verhouden ze zich tot het uiteindelijke project en onderliggende marges?” gaat Pieter verder.  

“Een eerste stap in die richting is het Forecasting-overzicht dat kortgeleden werd gelanceerd. Tegen eind april liggen ook een individuele detailpagina per deal en een nieuwe weergave van de deals per contact of bedrijf in het verschiet.”

Contact detail - screenshot@2x
Per klant krijg je een overzicht van de lopende verkoopkansen

“Om minder tijd te verliezen aan offertes maken, richten we ons vervolgens op snellere manieren om gelijkaardige offertes te maken en de mogelijkheid om een eindklant meerdere opties te bieden. De bedoeling is om dit halfweg 2020 te lanceren.” stelt Pieter. “Als deze functionaliteiten er eenmaal zijn, leggen we ons volledig toe op die slimme assistent.”

Van data naar inzichten

“Bij gebruikers die verkopen bleken omzetprognoses of forecasts doorslaggevend voor een beter overzicht. Ze dienen namelijk om doelen op te stellen, planningen te maken en prestaties te evalueren.” vertelt Pieter. 

“Zo’n ‘helicopterview’ werd alleen maar relevanter toen ook duidelijk werd dat het merendeel van hen een groot aantal aan kleine deals beheert.”

Screenshot
Het Forecasting-overzicht voorspelt je verwachte omzet

“Gebruikers investeren tijd door informatie zoals de slaagkans en verwachte beslissingsdatum van een deal in te geven. Maar het is natuurlijk aan Teamleader om met die gegevens aan de slag te gaan en die investering de moeite waard te maken. Die vertaalslag wordt met het Forecasting-overzicht gemaakt.

Op basis van de waarde, de slaagkans en de verwachte beslissingsdatum van een deal wordt er voor de eerstkomende maanden een gewogen voorspelling gemaakt. Verkoopkansen met een hogere slaagkans komen dan bovenaan in het overzicht te staan. 

"In de linkerkolom tonen we je verder ook de deals met een beslissingsdatum in het verleden of zonder datum. Die zijn mogelijks van belang voor je voorspelling dus je kunt ze dan ook, zoals in het Pipeline-overzicht, in de juiste kolom slepen.”

Sales forecast - side panel@2x
Via het zijpaneel kan je de slaagkans en verwachte beslissingsdatum aanpassen

“Samengevat is dit overzicht het perfecte voorbeeld van hoe we doelgericht verder bouwen aan de tool. Het Forecasting-overzicht vraagt waardevolle input waar zowel gebruikers als Teamleader uit kunnen leren. Op termijn kan Teamleader hierdoor het succes van jouw opportuniteiten beter inschatten”.

Projecten flexibel beheren en workflows digitaliseren

Projecten flexibel beheren en de workflows van vakmannen en -vrouwen verder digitaliseren, daar richten respectievelijk productmanager Bram Bouwmeister en Charlotte Vanden Bussche zich op. Wie is de volgende aan het woord? Je leest het binnen twee weken.