Teamleader Blog Article

Soorten verlofdagen toevoegen

Soorten verlofdagen toevoegen

Soorten verlofdagen toevoegen

Nieuw deze week is een aanpassing aan de verlofdagen in Teamleader. Vanaf nu is het mogelijk om meerdere types verlof in te stellen, zoals bijvoorbeeld jeugd- of ziekteverlof. Daarnaast kunt u nu ook verlof uitdrukken in aantal uren, in plaats van hele of halve dagen.

Hoe werkt het?

Om verlofdagen aan te passen, navigeert u om te beginnen naar de Medewerkersmodule (onder Instellingen in de navigatie). In deze module kunt u medewerkers toevoegen en bewerken. Klikt u op de naam van één van uw medewerkers, dan komt u op een nieuw scherm terecht waar het mogelijk is om de persoonlijke info en de verlofdagen te wijzigen.

Klikt u op het potloodje naast ‘Verlofdagen’, dan kunt u in de pop-up die verschijnt bepaalde voorkeuren instellen voor het verlof. U kunt er ook nieuwe types verlof aanmaken. Let wel, als u een nieuw type verlof aanmaakt, dan maakt u dit aan voor alle medewerkers, niet enkel voor de medewerker in kwestie.

Heeft u meerdere types verlof ingesteld, dan kunt u nog de parameters van het verlof instellen. Bijvoorbeeld: ik maak een extra type verlof aan met de naam ‘Jeugdverlof’. Natuurlijk hebben niet al mijn werknemers hier nog recht op, dus selecteer ik bij de medewerkers die hier geen recht op hebben de optie ‘niet toegestaan’.

verlof1

Andersom, voor de medewerkers die hier wel recht op hebben, kan ik hier ook een limiet instellen. Ik kies voor ‘toegestaan, maar gelimiteerd’. Er verschijnt een nieuw veld waarin ik het maximaal aantal uren kan vastleggen voor dit type verlof.

Verlof aanvragen/toewijzen

verlof2Als een medewerker via zijn of haar profiel verlof aanvraagt, krijgt de teamleider of administrator daar een melding van. Kiest u dan om dit goed te keuren, krijgt u een pop-up te zien waar u het type verlof kan selecteren. In deze pop-up kunt u ook instellen hoeveel uur verlof de persoon krijgt.

In het overzicht van alle verlofdagen zullen de verschillende types ook per kleur worden weergegeven, zodat er geen verwarring kan ontstaan. Naast het overzicht staat nog eens een legende en een indicatie van hoeveel uur van een bepaald type verlof al genomen is. Bij verloftypes met een beperking zal er onder het type nog een balk verschijnen die toeneemt naarmate het maximaal aantal uur bereikt wordt.

verlof3