Teamleader Blog Article

Statistieken van je gespreksresultaten & bureaubladnotificaties voor Twilio

Statistieken van je gespreksresultaten & bureaubladnotificaties voor Twilio

Statistieken van gespreksresultaten

“In een later stadium zal je hier ook mooie statistieken van kunnen trekken, zodat je in een oogopslag te zien krijgt hoe de meeste van je gesprekken verlopen.”

Het was al aangekondigd in de Feature Friday van vorige week, en we hebben niet gelogen. Vanaf nu is het ook mogelijk om statistieken uit te draaien van de gespreksresultaten die je invoert na een telefoongesprek.

Via de navigatie kan je onder Statistieken een nieuwe categorie zien: ‘gesprekken’. Klik je hierop dan krijg je net als bij timetrackingstatistieken het nieuwe ‘flipmenu’ te zien. Het eerste dat je te zien krijgt, is een cirkelgrafiek die de resultaten van je call outcomes weergeeft. Klik je op de legenda of op het overeenkomstige deel van de grafiek, dan toont Teamleader je de percentages van de geselecteerde call outcome.

Statistieken gesprekken

Bij het onderdeel ‘gespreksresultaten’ kan je nog een filter instellen per persoon of per team. Je kan desgewenst ook een bepaalde periode selecteren. De nieuwe statistieken werken ook retroactief: alle gegevens vanaf de lancering van de resultaten worden mee opgenomen.

Als tweede kan je nog kiezen voor het aantal calls. Hier krijg je eenvoudigweg een overzicht te zien van het aantal gesprekken dat een persoon heeft uitgevoerd.

Als laatste onderdeel krijg je nog een lijst met alle gesprekken te zien. In deze lijst kan je alle gesprekken van de afgelopen week raadplegen: wie voerde het gesprek, met welke klant, wat was het resultaat, welke notities werden er gemaakt… Hier kan je ook je gesprekken terug luisteren. Bovenaan kan je nog selecteren van welke week je graag de gesprekken bekijkt.

Twilio: Desktopnotificaties voor inkomende oproepen

Ook met Twilio zitten we zeker niet stil. Voor mensen die onze Voice over IP-service gebruiken, maar niet zoals ons constant naar hun Teamleaderscherm zitten te staren, hebben we een handige tool ontwikkeld om ook buiten Teamleader melding te ontvangen van een inkomende oproep.

Via je persoonlijk profiel (rechts boven onder je naam, ‘Mijn profiel’) kan je je instellingen voor notificaties wijzigen. Hier kan je enerzijds kiezen of je van alle meldingen in Teamleader mails wilt ontvangen, en anderzijds bureaubladnotificaties inschakelen. Zet je deze aan, dan zal je ook via je bureaublad een melding ontvangen als je een call binnenkrijgt. Het is mogelijk dat je browser nog de toestemming vraagt om dit uit te voeren.

Krijg je dan een oproep binnen, dan zal er rechts boven of onderaan (afhankelijk van je besturingssysteem) een extra melding binnenkomen. Op deze manier zie je ook oproepen verschijnen als je niet in Teamleader werkt. Deze functie werkt ook als een collega een oproep naar jou wil doorschakelen.


Inkomend gesprek