Teamleader Blog Article

Waarom Teamleader-klanten zich geen zorgen moeten maken om Safe Harbor

Waarom Teamleader-klanten zich geen zorgen moeten maken om Safe Harbor

Enkele weken geleden lanceerden we een blog om jullie te overtuigen van de vele voordelen van de cloud voor het MKB. Daarin rekenden we af met de mythe dat de cloud in strijd zou zijn met de privacywetgeving.

Dan kwam 6 oktober, en werd het Safe Harbor Framework neergehaald door het Europees Hof van Justitie. Het verdict? Dat het zelfregulerende Safe Harbor persoonsgegevens onvoldoende beschermt tegen… de Amerikaanse regering. Die zal vermeende risico's voor haar nationale veiligheid altijd boven de privacy van burgers stellen, aldus het gerechtshof, en kan dus geen privacywetgeving waarborgen die even streng is als de Europese.

Safe Harbor neergehaald door Europees hofOp 6 november verklaarde het communiqué van de Europese Commissie Safe Harbor officieel dood. 4.400 Amerikaanse bedrijven zijn daar niet blij mee. Tot er een Safe Harbor 2.0 is opgezet, zitten hun datatransfers tussen de VS en de EU in een grijze zone, met rechtsonzekerheid tot gevolg.

Wat betekent dit voor Teamleader-klanten? Moeten zij zich zorgen maken? Bestaat er überhaupt nog een wettelijk kader? Geen nood: Teamleader-gebruikers kunnen op twee oren slapen.

Europese Databeschermingsrichtlijn

Binnen de Europese Unie is het niveau van gegevensbescherming gelijk, omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. Daardoor kan Teamleader persoonsgegevens versturen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), zolang wij als organisatie maar voldoen aan de algemene eisen van de Privacywet (België) of de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Nederland).

Twee belangrijke voorwaarden dus, en Teamleader voldoet aan beide:

1. Datalocatie

Teamleader slaat al zijn data op, inclusief back-ups, binnen de grenzen van de Europese Unie, onder andere op de servers van Amazon Web Services (AWS) in Ierland.

Veel kritiek op Safe Harbor kwam uit de hoek van Europa's haantje-de-voorste wat privacy betreft: Duitsland. We citeren de Hamburgse databeschermingssupervisor Johannes Caspar:

"Wie aan de legale en politieke implicaties van dit Europese verdict wil ontsnappen, brengt in de toekomst beter zijn persoonlijke data onder op servers binnen de EU." Check!

2. Databescherming

Cloud serversVoor de bescherming van persoonsgegevens zit je nergens veiliger dan bij Amazon Web Services. Dat maakten we al duidelijk in onze vorige blog over de cloud.

AWS geeft zijn gebruikers daarnaast ook de kans om hun eigen encryptiesleutels te beheren. In het geval van Teamleader is dat SSL-encryptie, dezelfde methode die banken gebruiken om online bankieren te beveiligen. IJverige hackers kunnen zo enkel wartaal onderscheppen. Ook zorgt geavanceerde beveiliging ervoor dat klantengegevens strikt van elkaar worden gescheiden.

Juridisch advies 

Voor alle zekerheid vroegen we het nog eens aan juridisch adviesbureau deJuristen, gespecialiseerd in ICT-recht en intellectuele eigendom:

"Als men een analyse maakt van de regels en rechtsleer inzake databescherming kan gesteld worden dat de gebruikers van Teamleader zich geen zorgen hoeven te maken dat datatransfers door Teamleader problematisch zijn. Dit voor zover de verwerking van data binnen de EER gebeurt, de voor de verwerking verantwoordelijke zijn zetel heeft binnen de EER en de servers binnen de EER staan."

Cloud computing gaat niet verdwijnen, daar zijn wij rotsvast van overtuigd. Die overtuiging willen we graag met een zo breed mogelijk MKB-publiek delen. Meer info over hoe Teamleader de privacy en bescherming van jouw data waarborgt, lees je hier. Nog vragen? Contacteer ons gerust op support@teamleader.nl.