Teamleader Blog Article

Uurtarieven instellen, Nieuwe btw-tarieven, Twilio updates

Uurtarieven instellen, Nieuwe btw-tarieven, Twilio updates

Nieuwe uurtarieven instellen

Een eerste update die we graag al willen meegeven, is de optie om verschillende uurtarieven in te stellen in Teamleader. Waar tot voor kort enkel de mogelijkheid bestond om een vast tarief te bepalen, kan nu op klant- en projectniveau gekozen worden voor drie verschillende types: prijs per medewerker, prijs per taaktype en een vaste prijs.

Uurprijzen

Wegens het uitgebreid karakter van deze feature, hebben we er deze aparte blog aan gewijd.

Nieuwe btw-tarieven

Vanaf 2015 verandert de btw-wetgeving voor B2C-transacties binnen Europa. Het wordt verplicht om hiervoor de juiste btw-tarieven van het land in kwestie te vermelden op facturen.

Op dit moment wordt het btw-percentage van de facturerende partij gebruikt. Daarom berekent Teamleader 21% btw aan elke btw-plichtige klant. Vanaf 1 januari 2015 moet het btw-percentage echter gebaseerd worden op het land van de ontvangende partij - de klant. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat een klant in Nederland of België 21% btw wordt aangerekend, een klant in Duitsland 19% en een klant in Zweden 24%.

Vandaar dat we een nieuwe optie introduceren waarbij het mogelijk is om zelf btw-tarieven toe te voegen aan Teamleader. Dit kan je vinden onder Instellingen > Facturen > Voorkeuren. Hier zal je 'Btw-tarief toevoegen' zien staan. Deze tarieven kan je dan overal kunnen selecteren per product dat je toevoegt.

Btw-tarief toevoegen

Twilio - enkele updates

Na de lancering van Twilio eind vorig jaar zijn er ondertussen al enkele nieuwe updates beschikbaar. Zo betaal je nu voor de aankoop van een tweede, derde of meerdere nummers slechts 1 euro per maand extra, bovenop de 25 euro van het eerste nummer.

Daarnaast is er ook een nieuwe optie om inkomende bellers in wacht te zetten. Wie al belt via Twilio zal zien dat er bij een inkomende oproep een pauzesymbool verschijnt in de pop-up. Hiermee kan je een beller in wacht zetten – zelfs nog vooraleer je effectief opneemt. Doe je dit, dan zal iedereen bovenaan in Teamleader kunnen zien dat er een beller in de wachtrij zit. Iedereen kan ook op elk moment een beller uit de wacht halen.

Hetzelfde geldt nu ook voor oproepen doorschakelen: kies je een persoon binnen je organisatie voor wie een oproep bestemd is, dan wordt de beller ook in wacht gezet. De collega voor wie de oproep is bedoeld, krijgt dan een speciale melding met geluid, zodat hij weet dat er een beller voor hem in de wacht staat. Los daarvan kan nog steeds iedere collega de beller uit wacht halen. Wil je je collega nog even op de hoogte stellen van de aard van het gesprek, dan bel je hem snel nog even intern op.

Als laatste update kan je nu ook instellen wat er binnen en buiten de businessuren met inkomende oproepen moet gebeuren. Zo kan je buiten de businessuren bijvoorbeeld direct overschakelen naar de voicemail, of instellen dat alle inkomende oproepen direct in wacht moeten geplaatst worden.