Teamleader Blog Article

Van factuur naar abonnement, Aanpassing Projectmodule

Van factuur naar abonnement, Aanpassing Projectmodule

Een factuur omzetten naar een abonnement

fact_abo

Een andere nieuwe feature deze week, is de mogelijkheid om rechtstreeks een factuur om te zetten naar een wederkerend abonnement. Om dit te doen, kunt u vanuit de detailpagina van een factuur klikken op het pijltje naast de factuurinfo. Daar ziet u de nieuwe optie ‘abonnement aanmaken’ staan.

Als u hiervoor kiest, dan kunt u direct een abonnement creëren met de artikelen die u op de factuur heeft staan. U kunt verder zelf nog de parameters van het abonnement instellen, zoals facturatiedatum, periodiciteit en dergelijke.

Aanpassingen aan de projectmodule

Deze week maakten we enkele aanpassingen aan onze projectmodule. Onder andere de lay-out van taken bij milestones werd aangepast. Vanaf heden staan de taken gelinkt aan een milestone onderverdeeld in drie categorieën: ‘In te plannen’, ‘Ingepland’ en ‘Afgewerkt’. Op deze manier is het makkelijker te zien wat u nog te wachten staat in het project.

milestone2

Verder kunnen er nu ook tickets aan een project gelinkt worden. Als er nu een klant naar uw supportadres stuurt met een projectgerelateerde vraag, kan u dit ticket onmiddellijk toewijzen aan het relevante project. Bovendien kunnen klanten ook tickets aanmaken vanaf Cloudproject, als u ze externe toegang verleent tot het project. In functie hiervan hebben we de Checklistitems bij Cloudproject verwijderd.

Aanpassing Outlook plugin

outlookplugin

Vorige week lanceerden we onze nieuwe Outlook plugin, waarmee het mogelijk is om uitgaande e-mail rechtstreeks naar Teamleader te tracken bij de juiste persoon. Deze week maakten we nog een aanpassing aan deze plugin: waar de vorige versie enkel beschikbaar was voor gebruikers van Exchange, hebben we dit aangepast en de plugin beschikbaar gemaakt voor gebruikers van Outlook 2013 in het algemeen.

Bovendien werden de plugins voor zowel inkomende als uitgaande e-mail gecombineerd in één versie. Downloadt u dus nu de Outlook plugin via Integraties, dan kunt u hiermee zowel inkomende als uitgaande e-mail mee tracken. Let op: u dient wel de oude plugins te verwijderen en de nieuwe plugin te installeren om hier optimaal gebruik van te maken!